Welkom

De Poli Psychologie is een initiatief van Corien Busser.

Binnen de Poli Psychologie en de Poli Psychologie Busser richten wij ons op mensen met psychiatrische problematiek welke voldoen aan de te classificeren stoornissen volgens DSM 5. Daarnaast gaan we uit van de mens als een bekwaam persoon die soms tijdelijk ondersteund moet worden bij het oplossen van de eigen problemen. Dit dient zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving te gebeuren, in samenspraak met de maatschappelijk aanwezige steunsystemen zoals de huisarts en de POH-GGZ. Wij gaan er van uit dat de zelfredzaamheid van de mensen altijd bevorderd dient te worden en dat afhankelijkheid van hulpverleners zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. Onze zorg moet laagdrempelig zijn en wordt zo mogelijk ondersteund met moderne middelen zoals E-health om gezondheidsbevorderende leefstijl vanuit de eigen kracht te bereiken.

Bekijk of download hier de Client folder.

 

EMDR

Corien Busser is ook gecertificeerd EMDR practitioner Europe.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Meer over EMDR vindt u hier.

Top

 

Contracten

De Poli Psychologie heeft rechtstreekse contracten met de volgende zorgverzekeraars:

– Menzis: Menzis en Anderzorg
– Zilveren Kruis: Zilveren Kruis; Achmea; OZF; Interpolis; FBTO; Avero Achmea;
– Nedasco / Caresco; Aevitae; IAK volmacht
– Multizorg:
• ASR: Caresco; Aevitae; Ditzo; de Amersfoortse; IAK
• ONVZ: PNO Zorg; ONVZ; VvAA
• Eno: zorgdirect; Holland zorg; Salland zorgverzekeringen
• Zorg en zekerheid

Top

 

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Genoemde tarieven betreffen de NZA tarieven.

Dit zijn de maximale tarieven, het tarief bij gecontracteerde zorg is veelal lager.
Vraag hiernaar bij uw behandelaar of verzekeraar.
• U hebt bij verzekerde GGZ te maken met uw eigen risico. Dit is een bedrag dat u elk jaar zelf moet betalen, als u gebruik maakt van zorg.
De huisarts valt buiten het eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2017 385 euro.
• Ik reken voor behandeling geen eigen bijdrage. U hoeft niet bij te betalen tot NZA tarief.
• Ik stel het op prijs wanneer afspraken meer dan 24 uur van tevoren worden
afgezegd. Dan kan ik nog iemand anders uitnodigen.
No show breng ik echter niet in rekening.
• Bij ongecontracteerde zorg, dat wil zeggen wanneer u in behandeling komt en uw zorgverzekeraar heeft geen contract met mij, betaalt de zorgverzekeraar minder uit.
Dit hoeft u niet bij te betalen.

Top

 

Wachttijden en werkproces

Na aanmelding wordt cliënt binnen een week gebeld om een afspraak te maken. In het gesprek kan al kort worden besproken welke klachten er zijn. Er kan dan gerichte diagnostiek worden gedaan in de wachttijd tot het intakegesprek.

De intake vindt binnen vier weken na aanmelding plaats.

Na intake kan een online behandeling meteen starten. Face-to-face behandeling kan –afhankelijk van de wachttijd- tussen 1 en 4 weken na intake starten.

Voor behandeling hebt u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Top

Contact

Corien Busser
Gorecht Oost 173
9603 AE Hoogezand
corien@poli-psychologie.nl
06-21990987

kwaliteitsstatuut Basis GGZ 2019 (pdf)

 

 

Neem de tekens over

Top
 

Klachten of geschillen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Het heeft onze voorkeur dat dit in een zo vroeg mogelijk stadium wordt besproken met uw (regie) behandelaar. Wij kunnen dan tijdig een oplossing vinden.

Mocht u er niet uitkomen met de behandelaar, dan is er de mogelijkheid om via P3NL of de NVGzP een onafhankelijk klachtenfunctionaris in te schakelen. Dit is Piet de Boer, bereikbaar op 06-81941801 , of via mail: klachten@psychotherapie.nl. Deze klachtenfunctionaris adviseert en kan bemiddelen tussen behandelaar en cliënt.

Voor meer informatie over klachten en geschillen zie de folder van P3NL, en voor het indienen van een klacht het klachtenformulier:

Klachtenreglement | Downloadlink Klachtenfolder | Downloadlink klachtenformulier