Poli psychologie Jas

Welkom bij Ellen Jas,
Klinisch psycholoog, psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut, leertherapeut en supervisor.

In mijn praktijk wordt generalistische basis
GGZ en specialistische GGZ geboden.

Registraties en lidmaatschappen

 • Klinisch psycholoog, BIG: 9912640125
 • Psychotherapeut, BIG: 09912640116
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt
 • Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieën (VGCt)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • AGB-code persoonlijk: 94015712
 • Inschrijving KvK: 81502540

Top

Doelgroep

U kunt zich via uw huisarts aanmelden met de volgende klachten: verwerkingsproblematiek, klachten na trauma, verlies of rouw, problemen met eten of gewicht, milde verslavingsproblemen, problemen in het hanteren van emoties, somberheid, een negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, angst, paniekaanvallen, piekeren, dwanggedachten of dwanghandelingen. De doelgroep betreft (jong)volwassenen met een zorgvraag, waarbij de verwachting is dat er geen hulp buiten kantoortijden nodig is. Cliënten die in zorg komen, hebben goede huisvesting en een sociaal netwerk. Indien er sprake is van psychotische klachten, ernstige stemmingsklachten, acute suïcidaliteit of ernstige verslavingsproblematiek, wordt een zorgaanbieder met een 7x 24-uurs crisisfaciliteit aanbevolen.

Ik bied op kleine schaal behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Cliënten kunnen in zorg komen in de SGGZ, nadat een behandeling in de generalistische basis GGZ onvoldoende is gebleken. In de SGGZ kan de achterliggende problematiek worden behandeld.

Top

Werkwijze

Na aanmelding via uw huisarts wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intake gesprek. In mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat we samen duidelijk krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol is voor u. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. In mijn praktijk pas ik bewezen effectieve behandelvormen toe. Ik maak o.a. gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en acceptance commitment therapie. Daarnaast kan indien gewenst gebruik gemaakt worden van een eHealth platform. Familie of de omgeving wordt betrokken bij de behandeling als de inschatting is dat dit bijdraagt aan uw behandeling.

Wachttijden

In januari 2021 is de wachttijd voor:

 • Intake 2 weken
 • Behandeling 2 weken
Top

Tarieven

Op dit moment heb ik (nog) geen contracten met zorgverzekeraars. Bij een natura polis vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2021) moet u altijd zelf betalen. Met een restitutiepolis krijgt u in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico moet u wel betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De nota wordt naar u verstuurd en u kunt deze vervolgens doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

Generalistische basis GGZ (GBGGZ)

De vastgestelde maximumtarieven door de NZa worden in de praktijk gehanteerd voor de generalistische basis GGZ (GBGGZ). De maximumtarieven voor de prestaties in de GBGGZ voor 2021 zijn:

 

Specialistische GGZ (SGGZ)

De vastgestelde maximumtarieven door de NZa worden in de praktijk gehanteerd voor de specialistische GGZ (SGGZ).  

Tarieven SGGZ (pdf).

No show

Het wordt op prijs gesteld als afspraken tijdig worden afgezegd, indien het niet lukt om te komen. Bij voorkeur meld je je per WhatsApp bericht of per email (polipsychologiejas@gmail.com) af. Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, is er sprake van een no show. De afspraak wordt dan in rekening gebracht (€60). Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Supervisie en leertherapie

Ik ben erkend supervisor voor de volgende opleidingen: GZ-Psycholoog, psychotherapeut, Klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Het tarief voor individuele supervisie of leertherapie is €100 per 45 minuten (en 15 minuten voorbereidingstijd). Dubbele sessies zijn mogelijk. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Top

Kwaliteitsbewaking

Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving die binnen mijn vakgebied van toepassing zijn:

 • de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
 • de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
 • de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
 • de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
 • de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg)
 • de Beroepscode voor psychotherapeuten
 • het tuchtrecht Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk is beschikbaar ter inzage in de praktijk.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mij bespreekt. Als dat niet naar tevredenheid lukt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. Kijk voor meer informatie op de site van de LVVP

Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege.

Top

Contactgegevens en bereikbaarheid

Bij aanmelding via uw huisarts neem ik binnen een week telefonisch contact met u op om een afspraak voor de intake te plannen en informeer ik u over de actuele wachttijden. Mijn emailadres is: polipsychologiejas@gmail.com

Praktijkadres

Medisch Centrum Helperpark
Helperpark 258-N
9723 ZA Groningen